Chức năng, nhiệm vụ của KBNN Đà Nẵng
(Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75 quy định tổ chức, bộ máy Bộ Tài chính. Theo đó, Nha Ngân khố là một bộ phận tổ chức cấu thành trong bộ máy Bộ Tài chính và trực thuộc Bộ trưởng, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền của Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý một số tài sản quý của Nhà nước bằng hiện vật như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý,...

Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) ra đời và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990. Qua quá trình xây dựng và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quy mô hoạt động cũng như tổ chức bộ máy của hệ thống KBNN nói chung, KBNN Đà Nẵng nói riêng đã được mở rộng hơn rất nhiều so với ngày mới thành lập; đặc biệt là các lĩnh vực quản lý thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chi NSNN, huy động vốn cho đầu tư phát triển, quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu Quốc gia, ... 

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75 quy định tổ chức, bộ máy Bộ Tài chính. Theo đó, Nha Ngân khố là một bộ phận tổ chức cấu thành trong bộ máy Bộ Tài chính và trực thuộc Bộ trưởng, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền của Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý một số tài sản quý của Nhà nước bằng hiện vật như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý,...

Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngân hàng thương mại trên địa bàn đe thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
 


 

Đang trực tuyến: 63
Hôm nay: 93 Hôm qua: 612
Tuần này: 1,260 Tuần trước: 4,957
Tháng này: 145,237 Tháng trước: 109,542
Tổng lượt truy cập: 1,462,651


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập