NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI 

Tiêu đề hỏi: Cơ sở phá thai uy tín tại Hà Nội

Nội dung hỏi:

- https://onhealth.bcz.com/pha-thai-o-dau-an-toan-nhat-ha-noi/

- http://portales.interjet.com.mx/web/bacsihanoi/health/-/blogs/59764

- http://khamdakhoa.revolublog.com/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-a201529264

- https://phongkhamtu.localinfo.jp/posts/9755031

- https://suckhoecongdong.seesaa.net/article/dia-chi-pha-thai-o-ha-noi.html

http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=355
http://bandantoc.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1880
https://canloc.hatinh.gov.vn/nghen/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=284
http://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=636
http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=90

Trả lời: