NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI 

Tiêu đề hỏi: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa

Nội dung hỏi: bốc xếp hàng hóa
bốc xếp
dịch vụ bốc xếp hàng hóa
dịch vụ bốc xếp
cung ứng lao động
cho thuê nhân công
chuyển kho xưởng
dịch vụ chuyển nhà
bốc xếp hàng hóa
cung ứng lao động tphcm

Trả lời: