Để nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm phục vụ tốt hơn các đơn vị, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt nhất là trong giai đoạn cuối năm. Kho bạc Nhà nước tạm dừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hệ thống DVCTT (phân hệ phục vụ ĐVSDNS) sang hệ thống máy chủ mới và triển khai Quy trình liên thông trong 3 ngày kể từ ngày 12,13,14/11/2021 (thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật). KBNN Đà Nẵng kính đề nghị đơn vị giao dịch nhập, duyệt hồ sơ, chứng từ và nhấn “nút gửi” sang KBNN trên hệ thống DVCTT trước 17 giờ ngày 11/11/2021 (thứ Năm).

Từ ngày 15/11/2021 (thứ Hai) các ĐVSDNS truy cập hệ thống DVCTT tại địa chỉ: https://dvc.vst.mof.gov.vn để gửi, nhận hồ sơ giao dịch. KBNN Đà Nẵng có gửi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng mới, nâng cấp tại phụ lục 05,06,07.

KBNN Đà Nẵng xin thông báo đến các đơn vị biết để phối hợp thực hiện./.

 

Chi tiết theo Công văn số 832/KBĐN-KTNN ngày 09/11/2021 của KBNN Đà Nẵng đính kèm

Phụ lục 05

Phụ lục 06

Phụ lục 07

Tin: Phong Lan