Ngày 18/01/2020 vừa qua, KBNN Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến lần thứ V và Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía UBND thành phố Đà Nẵng có đồng chí Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Khối thi đua Tài chính thành phố, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dữ trữ; Về phía KBNN Đà Nẵng có đồng chí Phan Quảng Thống – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng Lãnh đạo Văn phòng, các phòng, các KBNN quận, huyện và toàn thể công chức KBNN Đà Nẵng tham dự.
Tại Hội nghị, toàn thể các đại biểu và công chức tham dự được xem các hình ảnh và phóng sự về các hoạt động của KBNN Đà Nẵng trong năm 2019, những kết quả thành tích của KBNN Đà Nẵng đạt được trong giai đoạn 2015-2019.
Năm 2019, với nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, KBNN Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, cùng ngành Tài chính đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo đà tiếp nối thành công cho năm 2020.
KBNN Đà Nẵng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND thành phố trong công tác tổ chức thu; trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu ngân sách; đẩy mạnh hiện đại hóa và đa dạng phương thức thu để phấn đấu hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước. Tính đến 31/12/2019: Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 27.704 tỷ đồng, đạt 101,19% so với dự toán được giao trong năm; trong đó thu nội địa đạt 23.576 tỷ đồng, đạt 100,42% dự toán năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu được 4.059 tỷ đồng, đạt 104,09% dự toán năm.
Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Trong kiểm soát chi thường xuyên: Tính đến ngày 31/12/2019, tổng chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng là 13.669 tỷ đồng (trong đó Ngân sách trung ương đạt 99%; Ngân sách địa phương đạt 88%). Trong kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản: Tính đến ngày 31/12/2019, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019 đã giải ngân là 5.261 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63% so với kế hoạch vốn giao.
Năm 2019, KBNN Đà Nẵng đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra chuyên ngành tại 05 đơn vị, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nội bộ. Tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ 07 phòng xuống còn 05 phòng;  Vận hành tổ chức bộ máy mới một cách đồng bộ và thông suốt; Đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng truyền thông ngành Tài chính hoạt động thông suốt 24/24. Ban hành và triển khai Kế hoạch công tác cải cách hành chính với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể; tổ chức khảo sát trực tiếp bằng phiếu gửi qua địa chỉ email của các tổ chức, công dân có quan hệ giao dịch, tỷ lệ rất hài lòng, hài lòng đạt 100% trên tổng số 400 phiếu phát hành; không có ý kiến không hài lòng. Thực hiện khảo sát trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng với 809 lượt ý kiến đánh giá của các đơn vị sử dụng ngân sách, tỷ lệ hài lòng 100%.
Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám đốc, của lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc; công tác thi đua, khen thưởng đã thực sự chuyển biến tích cực đến từng đơn vị, cá nhân, có tác dụng giáo dục chính trị, tư tưởng đến toàn thể công chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đơn vị đã thực hiện việc xây dựng và phát động các phong trào thi đua; nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị mang lại hiệu quả thiết thực;… vừa là động lực vừa là mục tiêu để toàn thể công chức phấn đấu, tạo khí thế sôi nổi, thường xuyên, rộng khắp trong toàn đơn vị.
Tại Hội nghị, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố đã công bố và trao tặng các danh hiệu và phần thưởng thi đua cho các tập thể và cá nhân thuộc KBNN Đà Nẵng đã có thành tích thi đua xuất sắc trong thời gian vừa qua.
Phát biểu chi đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố - Trần Văn Miên đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của KBNN Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2019 đối với các tập thể và cá nhân thuộc KBNN Đà Nẵng; đồng thời, đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số nội dung KBNN Đà Nẵng cần làm tốt trong thời gian đến:
(1)- Với chức năng, nhiệm vụ được giao, KBNN Đà Nẵng thực hiện tốt việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước trên địa bàn, phối hợp với Cơ quan Tài chính, tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng điều hành tốt công tác quản lý NSNN trong năm 2020.
(2)- Đổi mới công tác cải cách hành chính, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến KBNN đến các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn thành phố.
(3)- Tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB để tham mưu với UBND thành phố giải ngân vốn kịp thời, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2020. 
Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể công chức KBNN Đà Nẵng, đồng chí Phan Quảng Thống đã phát biểu cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và các Sở, ban ngành trong năm 2019; đồng thời, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Tài chính, KBNN và UBND thành phố giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Hội nghị đã dành thời gian cho các báo cáo tham luận của Tập thể KBNN Cẩm Lệ, Tập thể phòng Kế toán Nhà nước; báo cáo tham luận của các cá nhân: Ông Bùi Tấn Phát - Giám đốc KBNN Thanh Khê, Bà Nguyễn Thị Ngọc cán bộ kiểm ngân phòng Kế toán Nhà nước; đồng thời đã tiến hành bầu đại biểu chính thức tham dự Đại hội điển hình tiến tiến KBNN và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.