TIẾP NHẬN Ý KIẾN VÀ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Nội dung ý kiến
Email
Tìm kiếm

Gửi câu hỏi
DANH SÁCH CÂU HỎI - TRẢ LỜI 

Hỏi: Mục đích xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN là gì?

Mục đích xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN là gì?

Xem chi tiết


Hỏi: Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực KBNN bị xử phạt VPHC?

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực KBNN bị xử phạt VPHC?

Xem chi tiết


Hỏi: Các bước thủ tục có liên quan trực tiếp đến đơn vị sử dụng NSNN (và cần biết) khi bị xử phạt VPHC lĩnh vực KBNN?

Các bước thủ tục có liên quan trực tiếp đến đơn vị sử dụng NSNN (và cần biết) khi bị xử phạt VPHC lĩnh vực KBNN?

Xem chi tiết


Hỏi: Thời gian, địa điểm KBNN Đà Nẵng tiếp công dân?

Thời gian, địa điểm KBNN Đà Nẵng tiếp công dân?

Xem chi tiết


Hỏi: Mục đích của thanh tra chuyên ngành KBNN

Mục đích của thanh tra chuyên ngành KBNN

Xem chi tiết


Hỏi: Đối tượng, nội dung của thanh tra chuyên ngành KBNN?

Đối tượng, nội dung của thanh tra chuyên ngành KBNN?

Xem chi tiết


Hỏi: Căn cứ pháp lý của hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN?

Căn cứ pháp lý của hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN?

Xem chi tiết


Hỏi: Trách nhiệm và lịch tiếp công dân của KBNN Đà Nẵng?

Trách nhiệm và lịch tiếp công dân của KBNN Đà Nẵng?

Xem chi tiết


Hỏi: Các quyền của công dân khi đến Trụ sở cơ quan KBNN Đà Nẵng để được tiếp công dân?

Các quyền của công dân khi đến Trụ sở cơ quan KBNN Đà Nẵng để được tiếp công dân?

Xem chi tiết


Hỏi: Các nghĩa vụ của công dân khi đến Trụ sở cơ quan KBNN Đà Nẵng để được tiếp công dân?

Các nghĩa vụ của công dân khi đến Trụ sở cơ quan KBNN Đà Nẵng để được tiếp công dân?

Xem chi tiết


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập