Ngày tin: 06/12/2016
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-KBNN ngày 30/11/2007 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước)

Chuẩn mực 1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
    1. Sẵn sàng lao động, chiến đấu, học tập, hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vi hạnh phúc của nhân dân.
    2. Sống có lý tưởng, có đạo đức, vì nước, vì dân.
    3. Có ý chí tự lức, tự cường, tinh thần đoàn kết, nhân ái.
    4. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Chuẩn mực 2. Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
    1. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự điều động, phân công công tác của tổ chức; phối hợp tốt với các tổ chức và cá nhân trong thi hành công vụ.
    2. Thực hiện tốt các quy định của Kho bạc Nhà nước về: 10 điều kỷ luật; quy chế trách nhiệm; nội dung 5 xây, 5 chống; Tiêu thức văn minh, văn hóa nghề Kho bạc và Nội quy của cơ quan, đơn vị công tác.
    3. Không ngừng học tập, tu dường, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt đế đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước và sự nghiệp phát triển Kho bạc Nhà nước.
    4. Yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết, tận tụy với công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng cao nhất.
Chuẩn mực 3. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân.
    1. Thực hiện tốt tự phê binh và phê bình, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
    2. Gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.
    3. Sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả thời gian, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan. Tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn tài sản công và tài sản của mọi người; không tham địa vị, tiền tài, khiêm tốn, học hỏi cầu tiến bộ.
    4. Trung thực, thẳng thắn trong công tác và quan hệ đồng chí, đồng nghiệp; không gây phiền hà, sách nhiễu, kiên quyết đấu tranh với những hành vi chạy chức, chạy quyền, quan liêu, hách dịch, tham ô, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ danh dự, uy tín của ngành.
    5. Công bằng, công tâm. Không vì tình cảm riêng tư, không cục bộ, thiên vị nể nang, vụ lợi cá nhân. Cấp trên gương mẫu, cấp dưới phục tùng.
Chuẩn mực 4. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, gần gũi với nhân dân.
    1. Tôn trọng tập thể, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của tập thể và cá nhân. Dân chủ trong bàn bạc, tập trung thống nhất trong hành động, công khai rõ các nội dung cần thiết theo đúng quy định để cùng biết, cùng bàn, cùng thực hiện, cùng kiểm soát.
    2. Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp trong sáng trong đơn vị, vì mục tiêu và lợi ích chung.
    3. Thực hiện văn minh công sở, văn hóa nghề kho bạc; hòa nhã, lịch sự với đồng nghiệp, đoàn kêt thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Quan hệ, tiếp xúc với khách giao dịch, với nhân dân phải chân thành, lịch sử, tận tình và chu đáo.
    4. Phát huy đầy đủ vai trò tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, của các thành viên thuộc các tổ chức đoàn thể quần chúng, của người cán bộ, viên chức, công chức. Tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể tại nơi công tác và cư trú.
Chuẩn mực 5. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi suy thoái về đạo đức, lối sống.
    1. Chống chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ.
    2. Chống quan liêu, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, yêu cầu, quyền lợi chính đánh của cán bộ, công chức và nhân dân.
    3. Chống cơ hội, thiếu trung thực, vì lợi ích cá nhân.
    4. Chống tranh giành địa vị, quyền lợi, kèn cựa với đồng nghiệp; xu nịnh cấp trên, xem thường cấp dưới.
    5. Đấu tranh loại bỏ việc nói không đi đôi với làm; nói nhiều, làm ít; nói mà không làm.
    6. Đấu tranh loại bỏ việc thiếu ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết, thiếu tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức, đoàn thể.
    7. Chống lối sống buông thả, tham gia các tệ nạn xã hội.
    8. Chống các hành vi tự do vô kỷ luật, không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
Chuẩn mực 6. Gương mẫu và vận động, giáo dục các thành viên trong gia đinh giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa.
    1. Xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
    2. Gương mẫu, tuyên truyền và vận động các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân.
    3. Giữ gìn trật tự, an ninh; kiên quyết đấu tranh với những tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, lịch sự.
    4. Quan hệ tốt với hàng xóm, láng giềng, nhân dân tại nơi cư trú.

 


 

Đang trực tuyến: 106
Hôm nay: 466 Hôm qua: 623
Tuần này: 466 Tuần trước: 4,589
Tháng này: 116,574 Tháng trước: 141,483
Tổng lượt truy cập: 1,690,728


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập