DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHẬN ỦY NHIỆM PHỐI HỢP THU NSNN
 
Đơn vị Kho bạc
 
 
Ngân hàng nhận ủy nhiệm
phối hợp thu NSNN
 
 
Địa chỉ
 
 
Cơ quan
KBNN Đà Nẵng
(07 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH TMCP Công thương CN Đà Nẵng
 
190 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
2. NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đà Nẵng
 
90 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
3. NH TMCP Ngoại thương CN Nam Đà Nẵng
 
137 đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
 
4. NH Nông nghiệp và PTNT CN Đà Nẵng
 
23 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
5. NH TMCP Quân đội CN Đà Nẵng
 
54 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
6. NH TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng
 
205-207 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng
 
7. NHTM Cổ phần VPBank Chi nhánh Đà Nẵng
 
112 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
KBNN
Hải Châu
(05 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH TMCP Công thương CN Sông Hàn
 
36 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
2. NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đà Nẵng
 
90 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
3. NH TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng
 
142 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
4. NH Nông nghiệp và PTNT CN Đà Nẵng
 
53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
5. NHTM Cổ phần VPBank Chi nhánh Đà Nẵng
 
112 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
KBNN Thanh Khê
(05 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH TMCP Công thương CN Đà Nẵng
 
218 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
- Phòng giao dịch Điện Biên Phủ
 
 
344-346 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
2. NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Sông Hàn
 
 
 
Phòng giao dịch Chính Gián
 
 
151 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián. Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
3. NH TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng
 
140-142 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Thanh Khê
 
 
239 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hùng Vương
 
 
325 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
4. Chi nhánh  Nông nghiệp và PTNT Thanh Khê
 
249 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch An Khê
 
 
165 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Thanh Lộc Đán
 
 
177 Lý Thánh Tông, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
5. VPBank - Phòng giao dịch Điện Biên Phủ
 
567 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
KBNN Liên Chiểu
(06 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH TMCP Công thương CN Bắc Đà Nẵng
 
381 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
 
NH TMCP Công thương CN Bắc Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Khánh
 
 
910 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng
 
 
2. NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Hải Vân
 
339 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
 
3. NH TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng
 
249 A Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
 
4. Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT Liên Chiểu
 
- 136 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
  (Trụ sở chính đang sửa)
- 131 Nguyễn Lương Bằng
  (Trụ sở thuê tạm hiện nay)
 
Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT  Liên Chiểu - Phòng giao dịch Hòa Khánh
 
 
65 Nguyễn Cảnh Chân, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT  Liên Chiểu - Phòng giao dịch Hòa Minh
 
 
153 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng
 
 
5. NH TMCP Quân đội CN Đà Nẵng
 
563 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng
 
6. NH SHB - Phòng giao dịch Hòa Khánh
 
731 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng
 
KBNN Sơn Trà
 (06 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH TMCP Công thương CN Đà Nẵng
 
218 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Sơn Trà
 
 
486 Ngô Quyền, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Cẩm Lệ
 
 
86 Hoàng Xuân Hãn, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Điện Biên Phủ
 
 
344 Điện Biên Phủ, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hùng Vương 1
 
 
147 Hùng Vương, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hùng Vương 3
 
 
374 Hùng Vương, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Phan Châu Trinh
 
 
12 Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hải Châu
 
 
61 Hoàng Diệu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Núi Thành
 
 
486 Ngô Quyền, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Lê Duẩn
 
 
163 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Đống Đa
 
 
01 Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Siêu Thị
 
 
119 Lý Thái Tổ, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Sân Bay
 
 
Ga Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng
 
 
2. NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đà Nẵng
 
90 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Hải Châu
 
 
40-42 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Sơn Trà
 
 
978 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Vĩnh Trung
 
 
428-430 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hòa Thuận
 
 
31 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
3. NH TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng
 
140-142 Lê Lợi, Quận Hải Châu,  Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Cẩm Lệ
 
 
189 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Sơn Trà
 
 
445 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Thanh Khê
 
 
289 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hòa Khánh
 
 
249A Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hùng Vương
 
 
325 Hùng Vương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hòa Thuận
 
 
574 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn
 
 
153 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hải Châu
 
 
87 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
4. Chi nhánh NH Nông nghiệp và PTNT Sơn Trà
 
Lô G33+34 đường Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch An Hải Đông
 
 
625 đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Thọ Quang
 
 
35 đường Trần Quang Khải, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 
 
5. NH TMCP Quân đội CN Nam Đà Nẵng
 
152 đường 2/9, Thành phố Đà Nẵng
 
MBank Hải Châu
 
 
404 Hoàng Diệu, Thành phố Đà Nẵng
 
 
MBank Sơn Trà
 
 
1081 Ngô Quyền, Thành phố Đà Nẵng
 
 
MBank Cẩm Lệ
 
 
324 Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Đà Nẵng     
 
 
6. VPBank - Phòng giao dịch Sơn Trà
 
1094 Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 
KBNN Cẩm Lệ
(05 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
- Phòng giao dịch Cẩm Lệ
 
86 Hoàng Xuân Hãn, Thành phố Đà Nẵng
 
2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Cẩm Lệ
 
42 Ông Ích Đường, Thành phố Đà Nẵng
 
3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Cẩm Lệ
 
36 Ông Ích Đường, Thành phố Đà Nẵng
 
4. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng
 
349 Cách mạng Tháng 8, Thành phố Đà Nẵng
 
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Phát
 
 
353 Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Khuê Trung
 
 
676 Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Đà Nẵng
 
 
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch An Hòa
 
 
Lô 7,8,9 Mặt tiền chợ Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
 
 
5. NH TMCP Quân đội CN Nam Đà Nẵng
 
324 Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Đà Nẵng
 
KBNN Ngũ Hành Sơn
(04 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH TMCP Công thương CN Ngũ Hành Sơn
 
27/1 Ngũ Hành Sơn,  Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Tây Hồ
 
 
176 Phan Châu Trinh,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Ông Ích Khiêm
 
 
421 Ông Ích Khiêm,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Nam Đà Nẵng
 
 
86 Hoàng Xuân Hãn,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
2. NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Sông Hàn
 
119 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Chính Gián
 
 
151 Điện Biên Phủ,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Hòa Cường
 
 
34 Phan Đăng Lưu,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Cẩm Lệ
 
 
282 Cách mạng Tháng 8,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn
 
 
169 Ngũ Hành Sơn,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
3. NH TMCP Ngoại thương CN Nam Đà Nẵng
 
537 Trần Hưng Đạo,  Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Sơn Trà
 
 
445 Ngô Quyền,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn
 
 
153 Ngũ Hành Sơn,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
4. Chi nhánh NH Nông nghiệp & PTNT Ngũ Hành Sơn
 
470B Lê Văn Hiến,  Thành phố Đà Nẵng
 
Phòng giao dịch Bắc Mỹ An
 
 
364 Ngũ Hành Sơn,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
Phòng giao dịch Non Nước
 
 
Lô 36_37 Trường Sa,  Thành phố Đà Nẵng
 
 
KBNN Hòa Vang
(01 Ngân hàng nhận ủy nhiệm)
 
1. NH Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng
 
 TTHC huyện Hòa Vang. Thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
 
NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Phước
 
 Thôn Miếu Bông Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
 
NH Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Nhơn
 
 Thôn Phú Hòa Xã Hòa Nhơn , Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
 

 

 

 

 


 

 

Đang trực tuyến: 216
Hôm nay: 894 Hôm qua: 1,216
Tuần này: 2,110 Tuần trước: 8,619
Tháng này: 96,555 Tháng trước: 95,248
Tổng lượt truy cập: 1,104,352


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập