KBNN Thanh Khê là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 1997; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Tổng Giám đốc KBNN tại Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015. 

KBNN Sơn Trà là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 1997; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Tổng Giám đốc KBNN tại Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015. 

KBNN Liên Chiểu là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 1997; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Tổng Giám đốc KBNN tại Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015. 

 KBNN Ngũ Hành Sơn là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 1997; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Tổng Giám đốc KBNN tại Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015. 

KBNN Cẩm Lệ là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 theo Quyết định số 3541/QĐ-BTC ngày 11/10/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Tổng Giám đốc KBNN tại Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015.

KBNN Hòa Vang là đơn vị trực thuộc KBNN Đà Nẵng, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 1990 (trước năm 1997 trực thuộc KBNN Quảng Nam - Đà Nẵng); thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Tổng Giám đốc KBNN tại Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015. Đây là đơn vị KBNN cấp quận huyện duy nhất trực thuộc KBNN Đà Nẵng có thời điểm thành lập cùng với cả hệ thống KBNN nói chung và KBNN Đà Nẵng nói riêng (Trước đây là KBNN Quảng Nam - Đà Nẵng).

 


 

Đang trực tuyến: 105
Hôm nay: 465 Hôm qua: 623
Tuần này: 465 Tuần trước: 4,589
Tháng này: 116,573 Tháng trước: 141,483
Tổng lượt truy cập: 1,690,727


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập