Ngày tin: 02/03/2017
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +

 

 

1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Công ty nhà nước thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ (Bộ Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý hoặc Sở Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).
Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.
Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện thanh toán theo quy định.
2. Cách thực thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc
- Gửi qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước; trong đó nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán;
- Văn bản phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản phê duyệt giá bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Công ty nhà nước thuộc trung ương và địa phương
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các cấp.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ
8. Phí, lệ phí (nếu có): không có
9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;
- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
12. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có.
 

 

 

Tải đính kèm

 


 

Đang trực tuyến: 13
Hôm nay: 608 Hôm qua: 623
Tuần này: 608 Tuần trước: 4,589
Tháng này: 116,716 Tháng trước: 141,483
Tổng lượt truy cập: 1,690,870


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập