Ngày tin: 01/03/2017
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +
Thực hiện chỉ đạo của KBNN tại Công văn số 1409/KBNN-THPC ngày 21 tháng 5 năm 2012 về việc triển khai thực hiện và báo cáo công tác pháp chế; KBNN Đà Nẵng kính báo cáo KBNN tình hình triển khai và tổ chức thực hiện một số nội dung của công tác pháp chế năm 2016 tại đơn vị như sau:
1.    Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
- KBNN Đà Nẵng đã tiếp tục triển khai thực hiện việc thực hiện soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và kiểm tra văn bản thuộc thẩm quyền quản lý của KBNN Đà Nẵng theo đúng quy định của KBNN tại Quyết định số 1061/QĐ-KBNN ngày 24/12/2014.
- KBNN Đà Nẵng đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện rà soát, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ ngành và UBND địa phương ban hành thuộc phạm vi có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và chức năng, quyền hạn của KBNN Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện rà soát, KBNN Đà Nẵng thường xuyên thực hiện báo cáo KBNN và UBND địa phương theo đúng quy định.
2.    Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật:
- Ngay từ đầu năm, KBNN Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 tại KBNN Đà Nẵng nhằm tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật tại KBNN Đà Nẵng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng theo quy định.
- Trong năm qua, KBNN Đà Nẵng đã thường xuyên thực hiện tổ chức tuyên truyền và phổ biến đến toàn thể công chức nội dung các Luật mới được Quốc hội thông qua và có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động nghiệp vụ của KBNN Đà Nẵng bao gồm: Luật NSNN, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán Nhà nước, Luật an toàn thông tin,… ngay từ đầu năm và trong các đợt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp dục pháp luật tại KBNN Đà Nẵng nhân "Ngày pháp luật Tài chính" – Ngày 28 tháng 8 và nhân "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016" – Ngày 09 tháng 11.
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Đà Nẵng đã thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến, tọa đàm, thảo luận trong đơn vị để tạo điều kiện cho các công chức đơn vị nắm vững nội dung các Luật mới được Quốc hội thông qua và các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn của ngành Tài chính, địa phương và của KBNN có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Chỉ thị số 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016.
- Ngày 22/7/2016, KBNN Đà Nẵng đã tổ chức lớp tuyên truyền nội dung toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Kho bạc Nhà nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, giai đoạn 2016- 2020 đến toàn thể công chức trong đơn vị, với báo cáo viên đến từ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.
- Ngày 27/10/2016 và 28/10/2016, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng an toàn thông tin năm 2016 cho toàn thể Lãnh đạo và công chức đơn vị. Với nội dung chính của lớp tập huấn là các văn bản quy định về an toàn thông tin của Bộ Tài chính, KBNN và các văn bản về công tác tăng cường sao lưu dữ liệu, bảo vệ, khôi phục dữ liệu và sử dụng hiệu quả các thiết bị tin học để toàn thể công chức nắm vững và sử dụng thành thạo việc sao lưu dữ liệu phục vụ cho công tác nghiệp vụ, đảm bảo an toàn thông tin tại KBNN Đà Nẵng.
- Cơ quan KBNN Đà Nẵng và các KBNN quận huyện đã triển khai thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại khuôn viên trụ sở làm việc của đơn vị với nội dung: “Cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước … chung tay hưởng ứng triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhân các Ngày pháp luật trong năm 2016 theo đúng chỉ đạo của KBNN tại Công văn số 3767/KBNN-THPC ngày 24/8/2016.
- Công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật định kỳ theo các đợt do KBNN chỉ đạo, KBNN Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc và báo cáo kết quả về KBNN theo đúng quy định.
Trên đây là kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền và phổ biển giáo dục pháp luật và một số nội dung liên quan đến công tác pháp chế năm 2016 của KBNN Đà Nẵng.
 


 

Đang trực tuyến: 138
Hôm nay: 509 Hôm qua: 623
Tuần này: 509 Tuần trước: 4,589
Tháng này: 116,617 Tháng trước: 141,483
Tổng lượt truy cập: 1,690,771


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập