Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75 quy định tổ chức, bộ máy Bộ Tài chính. Theo đó, Nha Ngân khố là một bộ phận tổ chức cấu thành trong bộ máy Bộ Tài chính và trực thuộc Bộ trưởng, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền của Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý một số tài sản quý của Nhà nước bằng hiện vật như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý,...Ngân khố Quốc gia đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chế độ tài chính tiền tệ độc lập tự chủ, góp phần đưa hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang. Và ngày 29 tháng 5 lịch sử đã trở thành Ngày Truyền thống của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đến ngày 01/4/1990, Chính phủ ban hành Quyết định số 07/HĐBT thành lập Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, mốc son này đánh dấu sự ra đời của Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung và KBNN Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng.

Ngày 01/01/1997, KBNN Đà Nẵng tách ra từ KBNN Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tiếp tục đi vào hoạt động cùng với sự kiện thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

KBNN Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Hiện nay, KBNN Đà Nẵng gồm có 1 Văn phòng, 6 phòng nghiệp vụ và 7 đơn vị KBNN quận huyện trực thuộc. 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG
 

 

 


 

 

Đang trực tuyến: 212
Hôm nay: 887 Hôm qua: 1,216
Tuần này: 2,103 Tuần trước: 8,619
Tháng này: 96,548 Tháng trước: 95,248
Tổng lượt truy cập: 1,104,345


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập