Ngày tin: 11/11/2021
Cỡ chữ: A A A Tương phản: - +

 

Ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, công chức trong thực thi pháp luật.

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Ngày luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.”

          Xác định tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật cũng như hưởng ứng Ngày Pháp luật, hằng năm KBNN đã ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam với hình thức tổ chức và khẩu hiệu tuyên truyền. Theo đó, Khẩu hiệu tuyên truyền năm 2021 là: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, hệ thống Kho bạc Nhà nước phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân giao dịch, chủ động phòng, chống, khắc phục khó khăn của đại dịch Covid-19”.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và công chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật, tự giác chấp hành và thực thi pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội./.

 


 

Đang trực tuyến: 26
Hôm nay: 626 Hôm qua: 632
Tuần này: 5,094 Tuần trước: 5,113
Tháng này: 93,348 Tháng trước: 133,226
Tổng lượt truy cập: 1,432,519


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập