Ngân khố Quốc gia Việt Nam ra đời từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 75/SL ngày 29/5/1946 thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính để giúp Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách về tài chính và tiền tệ trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng. Ngân khố Quốc gia lúc bấy giờ đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chế độ tài chính tiền tệ độc lập tự chủ, góp phần đưa hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang.

 Và ngày 29 tháng 5 lịch sử đã trở thành Ngày Truyền thống của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo QĐ số 1668/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng 8, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được ra đời. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền cách mạng là phải từng bước xây dựng nền tài chính và tiền tệ độc lập, tự chủ, là công cụ quan trọng để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhằm giúp Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách về tài chính và tiền tệ trong những ngày đầu của Chính quyền cách mạng non trẻ, ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 75/SL cho phép thành lập Nha Ngân khố Quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính.

              Năm năm đầu của nền dân chủ nhân dân (1946-1951), Nha Ngân khố đã hoàn thành trọng trách Chính phủ giao phó, đặc biệt giúp Chính phủ xây dựng một chế độ tiền tệ độc lập, tự chủ, thông qua việc phát hành đồng tiền tài chính, lưu hành trong cả nước từ cuối năm 1946 và các loại tín phiếu để giải quyết nhu cầu chi tiêu của cán bộ và nhân dân ở các vùng mới giải phóng; tham gia tổ chức phát hành một số đợt công trái và công phiếu kháng chiến ghi thu bằng tiền và bằng thóc trong các năm 1946, 1948 và 1950 nhằm huy động sự đóng góp trong nhân dân để phục vụ nhu cầu sản xuất và chiến đấu.

 

Do yêu cầu của cuộc kháng chiến, một mặt nhằm động viên mọi nguồn lực tài chính, ổn định nghĩa vụ đóng góp của nhân dân, đồng thời cụ thể hóa chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước, năm 1951, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 107/TTg thành lập Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính quản trị đặt trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý thu chi quỹ NSNN và các khoản thu của tài chính quốc gia.

 Trong thời gian hoạt động này, KBNN đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình, đó là: Tích cực đấu tranh với địch trên mặt trận tài chính - tiền tệ; từng bước xây dựng và củng cố chế độ tiền tệ độc lập, tự chủ.

Từ khi Đảng và Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều yêu cầu cải cách được đặt ra với công tác quản lý tài chính ngân sách tiền tệ của Nhà nước. Do đó, việc tách chức năng quản lý Nhà nước, kinh doanh tiền tệ của hệ thống ngân hàng với chức năng quản lý và điều hành NSNN, hình thành một cơ quan quản lý quỹ NSNN trực thuộc Bộ Tài chính là hết sức cần thiết. Vì vậynăm 1990, Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 07/HĐBT chuyển KBNN trở về Bộ Tài chính quản lý. Kể từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, cấp ủy chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương, bằng sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ công chức, hệ thống KBNN đã có bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; khẳng định là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong bộ máy hành chính công quyền của nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ NSNN, các quỹ tài chính của nhà nước, huy động vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển và là đầu mối duy nhất thực hiện nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán NSNN.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ KBNN từ thời kỳ đầu kháng chiến cứu quốc, tập thể cán bộ công chức hệ thống KBNN nói chung và KBNN Đà Nẵng nói riêng đã và đang cố gắng giữ gìn phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề, ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống ngành; và vẫn đang ra sức thi đua, học tập phấn đấu phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cả hệ thống tạo thành một khối vững chắc, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Nhằm tiếp nối những truyền thống từ ngày đầu thành lập, ngày 26/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg, lấy ngày 29/5 hàng năm là Ngày Truyền thống của ngành KBNN. Đây là dịp đội ngũ cán bộ KBNN của các thế hệ trước cũng như công chức KBNN hôm nay có quyền tự hào về những gì đã làm được, đã khẳng định, đã minh chứng và là tấm gương cho thế hệ mai sau tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành KBNN, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhà nước.

Với truyền thống đoàn kết riêng có của ngành KBNN, đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Đà Nẵng quyết tâm đoàn kết một ý chí, vượt lên mọi khó khăn, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, chung sức, chung lòng vì mục tiêu xây dựng Kho bạc hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, xứng đáng là Người giữ tay hòm chìa khoá quốc gia vững vàng bước tiếp một chặng đường mới hứa hẹn nhiều thử thách và nhiều thành công./.

 

 

 


 

 


 

 

Đang trực tuyến: 167
Hôm nay: 341 Hôm qua: 673
Tuần này: 1,700 Tuần trước: 4,876
Tháng này: 97,531 Tháng trước: 100,349
Tổng lượt truy cập: 1,369,900


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập