NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI 

Tiêu đề hỏi: sức khỏe

Nội dung hỏi:

phá thai bằng thuốc, cách phá thai an toàn nhất, chi phí phá thai bằng thuốc, http://phongkhamthaiha.net ,

Trả lời: