Tra cứu thông tin thủ tục hành chính
  Tên thủ tục: Thủ tục cấp:
  Số QĐ công bố: QĐ từ ngày:
  QĐ đến ngày:
 
TT 
Tên thủ tục 
Số QĐ công bố 
Ngày ban hành 
Đính kèm 
1 [edit] Thủ tục hành chính về chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2069/QĐ-BTC 27/09/2016 Tải xuống
2 [edit] Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước 2069/QĐ-BTC 27/09/2016 Tải xuống
3 [edit] Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư 2069/QĐ-BTC 27/09/2016 Tải xuống
4 [edit] Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. 2069/QĐ-BTC 27/09/2016 Tải xuống
5 [edit] Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý 2069/QĐ-BTC 27/09/2016 Tải xuống
6 [edit] Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
7 [edit] Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
8 [edit] Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
9 [edit] Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
10 [edit] Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
11 [edit] Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
12 [edit] Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
13 [edit] Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
14 [edit] Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
15 [edit] Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển 1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Tải xuống
16 [edit] Thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng 1531/QĐ-BTC 03/07/2014 Tải xuống
17 [edit] Thủ tục Kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước 26/QĐ-BTC 03/01/2014 Tải xuống
18 [edit] Thủ tục Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 26/QĐ-BTC 03/01/2014 Tải xuống
19 [edit] Thủ tục Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 26/QĐ-BTC 03/01/2014 Tải xuống
20 [edit] Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống KBNN 26/QĐ-BTC 03/01/2014 Tải xuống
21 [edit] Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II 1903 /QĐ-BTC 10/08/2009 Tải xuống
22 [edit] Thủ tục Thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng 1903 /QĐ-BTC 10/08/2009 Tải xuống
23 [edit] Thủ tục Thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 1903 /QĐ-BTC 10/08/2009 Tải xuống 

 

Đang trực tuyến: 51
Hôm nay: 69 Hôm qua: 18
Tuần này: 87 Tuần trước: 529
Tháng này: 6,221 Tháng trước: 6,938
Tổng lượt truy cập: 82,797


Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Địa chỉ: 236 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84 0236).3.825.336 - 0236.3.823.896, Fax (84 236) 3.823.898
Email: kbnn-danang@vst.gov.vn

Đăng nhập